Bezpieczne Wakacje 2018

Coroczna edycja spotkania z młodzieżą młodszą pod hasłem ” Bezpieczne Wakacje 2018 ” odbyła się przy amfiteatrze Domu Kultury ” Komes” w Kędzierzynie – Koźlu . Organizator – Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski – wspólnie z Domem Kultury ” Komes” zapewnili dzieciom w formie konkursów możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim , zwracając szczególną uwagę na przechodzenie przez przejścia dla pieszych , przejazdy dla rowerzystów , a także sprawdzając wiedzę ze znajomości znaków drogowych i pewnych elementów przepisów drogowych dotyczących dzieci . Całość oprawiona pokazem sprawności jazdy rowerem w wykonaniu wielokrotnych uczestników konkursów powiatowych , wojewódzkich i krajowych z Kędzierzyna – Koźla ( Cisowa) pod czujnym okiem opiekuna , Rafała Czub .

Dziękujemy wszystkim prowadzącym tę imprezę ( Rafał z ekipą , Jacek , Kamil , Krzesimir , Zdzich – Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski ) oraz kierownictwu Domu Kultury ” Komes” – pani Magda