Walne Zebranie Członków

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

W dniu 15.03.2019r. o godzinie 19:00 w 2 terminie w sali konferencyjnej przy Przystani „Szkwał” ul. Wyspa – Koźle odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W wyniku wyborów został powołany nowy Zarząd Automobilklubu na kadencję 2019-2022, oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (szczegóły)

Nowemu Zarządowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy realizacji założonych celów.