BRD dla najmłodszych

Coroczna edycja spotkania z młodzieżą młodszą pod hasłem ” Bezpieczne Wakacje 2019 ” odbyła się tradycyjnie przy amfiteatrze Domu Kultury ” Komes” w Kędzierzynie – Koźlu . Organizatorzy – Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski – wspólnie z Domem Kultury ” Komes”  – zapewnili dzieciom w formie konkursów możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim , zwracając szczególną uwagę na przechodzenie przez przejścia dla pieszych , przejazdy dla rowerzystów , a także sprawdzając wiedzę ze znajomości znaków drogowych i pewnych elementów przepisów drogowych dotyczących dzieci . Całość oprawiona konkursami sprawności jazdy rowerem , zwinności w konkursie ” pchaczy ” oraz celności w rzycaniu piłeczką tenisową . Odtańczono również wspólnie ” KACZUCHY ” . Dzięki uprzejmości jednej z firm podstawiony został orginalny amerykański autobus szkolny , więc można było zapoznać się z jego budową i zasadami działania pewnych mechanizmów . Konkursy przeprowadzono pod czujnym okiem  Rafała Czub i jego grupy rowerowej oraz członków AKK .

Dziękujemy wszystkim prowadzącym tę imprezę ( Rafał z ekipą , Rafał , Jacek , Patryk , Zdzich – Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski ) oraz kierownictwu Domu Kultury ” Komes” – pani Magda oraz firmie użyczającej ” School Bus ” ;