WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2011

W dniu 15 marca 2011 roku odbyło się
Walne Zebranie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-kozielskiego.
Spotkanie zaszczycili:
Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Opolu p. Marek Pańka
Kierownik Biura Z.O. PZM w Opolu p. Sabina Pyda
Przedstawiciel Starostwa w Kedzierzynie-Koźlu
Dokonano podsumowania poprzedniej kadencji, wysłuchano sprawozdania przedstawicieli komisji.
Ustępujacy Zarzad otrzymał absolutorium.

Wybrano nowe władze Automobilklubu. Wybory AK-K 2011-2015

Prowadzono dyskusję nt. nowych kierunków działania Automobilklubu i zmian w Statucie.
Przyjęto nowelizacje Statutu.

Galeria z zgromadzenia