16.04.2011 OKRĘGOWY ZJAZD PZM W OPOLU

W siedzibie PZM w Opolu odbył się okręgowy zjazd PZM, podczas którego dokonano wyboru prezesa i członków zarządu na kadencję 2011-2015 r. Czterech członków naszego klubu , wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie członków AKK uczestniczyło w tych wyborach i zostali oni wybrani do zarządu okręgu.Przewodniczącym Okręgowej Komisji Turystycznej został Wojciech Kluk, Przewodniczącym Okręgowej Komisji BRDiOŚ został Tomasz Mielnik, a członkami zarządu: Józef Kremser i Zdzisław Maciejec. Na prezesa Zarządu Okręgu PZM poraz kolejny wybrano Marka Pańkę.   szczegóły  .ZO PZM w Opolu 2011

[imagebrowser id=1]