WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

Zarząd Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zaprasza w dniu 16 września 2022r. o godzinie 19:00 do Sali Ośrodka „RUEDA” w Januszkowicach na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zostaną przedstawione sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2021. ZAPRASZAMY