WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

W dniu 7 września 2021r. o godzinie 19:00 do Sali Konferencyjnej przy Przystani „Szkwał” w Koźlu Zarząd Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zaprosił na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zostały przedstawione sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2020. Po krótkiej dyskusji zebranych Prezes i Zarząd otrzymali Absolutorium z życzeniami kolejnych owocnych miesięcy pracy.