Bezpieczne wakacje 2022

Coroczna edycja spotkania z młodzieżą młodszą pod hasłem ”Bezpieczne Wakacje 2022” odbyła się tradycyjnie przy amfiteatrze Domu Kultury ”Komes” w Kędzierzynie – Koźlu . Organizatorzy – Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski – wspólnie z Domem Kultury ”Komes”  zapewnili dzieciom w formie konkursów możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim, zwracając szczególną uwagę na przechodzenie przez przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, a także sprawdzając wiedzę ze znajomości znaków drogowych i pewnych elementów przepisów drogowych dotyczących dzieci. Całość oprawiona konkursami sprawności jazdy rowerem. Konkursy przeprowadzono pod czujnym okiem  Rafała Czub i jego grupy rowerowej oraz członków AK-K .

Dziękujemy wszystkim prowadzącym tę imprezę: Rafał z ekipą, Janusz, Kamil, Krzesimir i Prezes Zdzich z Automobilklubu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz kierownictwu Domu Kultury ”Komes” z Panią Magdą.