BEZPIECZNE WAKACJE z AUTOMOBILKLUBEM

29.07.2011 r. na osiedlu Piastów przed amfiteatrem Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski oraz Bank BGZ S.A. zorganizowały imprezę edukacyjno – sportową pod nazwą -” Bezpieczne Wakacje ” .Przeprowadzono konkurs rysunkowy , którego tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym – przejście przez jezdnię oraz ruch rowerowy . Odbyły się konkursy jazdy sprawnościowej rowerami po torze przeszkód , jazdy jazdy perfekcyjnej ( jazda żółwiem ) . Przeprowadzono szkolenie prawidłowych reakcji dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych . Omówiono kilka podstawowych znaków drogowych dla ruchu pieszego i rowerowego . Odbył się pokaz jazdy gokartem zaprezentowany przez młodego adepta tej dyscypliny sportu , oraz pokazy motocykli szosowo – sportowych . Były również sesje fotograficzne przy tychże sprzetach . Atrakcją było rozbijanie pinety wypełnionej słodyczami , która zakończyła konkurs rysunkowy ( nagradzany symbolicznymi dyplomami i upominkami ) .Nawet deszcz nie przerwał walki o zdobycie słodyczy z wiszącej pinety .

Za miesiąc , w końcówce sierpnia zapraszamy ponownie na podobną imprezę , pod nazwą ” Bezpieczna droga do szkoły ”