Bezpieczne wakacje 2024

Zapraszamy na kolejną edycję spotkania z młodzieżą młodszą pod hasłem ”Bezpieczne Wakacje” zaplanowane tradycyjnie przy amfiteatrze Domu Kultury ”Komes” w Kędzierzynie – Koźlu . Organizatorzy – Automobilklub Kędzierzyńsko – Kozielski – wspólnie z Domem Kultury ”Komes”  przygotowali dzieciom w formie konkursów możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim, zwracając szczególną uwagę na przechodzenie przez przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, a także sprawdzając wiedzę ze znajomości znaków drogowych i pewnych elementów przepisów drogowych dotyczących dzieci. Całość będzie oprawiona konkursami sprawności jazdy rowerem. Konkursy przeprowadzi pod czujnym okiem  Rafała Czub i jego grupy rowerowej oraz członków AK-K .