Walne Zgromadzenie Członków 2023

W dniu 3 marca 2023r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Była okazja do podsumowań, dyskusji i ustalenie nowych kierunków działania.

Wybrane zostały władze Automobilklubu na kolejną kadencję.

Prezesem Zarządu została wybrana Iwona Kluk

Życzymy sukcesów organizacyjnych!!!