Szkolenie 11 marca

Samochodowe imprezy turystyczne i nawigacyjne, które propagują turystykę motorową oraz zasady bezpiecznej jazdy z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego – wśród zainteresowanych uczestników często napotykają na trudną do pokonania barierę znajomości zapisów itinerera.
Uczestników zaprosiliśmy w dniu 11 marca na szkolenie stacjonarne do Kędzierzyna-Koźla a następnie do pokonania trasy turystyczno-nawigacyjnej po której odbyła się analiza przejazdów i dyskusja nad napotkanymi
problemami. Szkolenie miało na celu pozyskanie kolejnych sympatyków turystyki motorowej.